เกมจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ (เล่นได้ 3 ครั้งต่อวัน)
 1. จับผิดภาพ จำนวน 3 จุด ให้เร็วที่สุด ภายในเวลา 20 วินาที
 2. หาสีที่แตกต่าง จำนวน 1 จุด ให้เร็วที่สุด ภายในเวลา 20 วินาที
 3. หาสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆ จำนวน 1 จุด ให้เร็วที่สุด ภายในเวลา 20 วินาที
 • เกม แบ่งออกเป็น 10 ข้อ โดยแต่ละข้อจะมีความยากขึ้น ตามลำดับ
 • แต่ละเกมมีเวลาเล่น เกมละ 20 วินาที
 • คะแนนที่ผู้เล่นได้แต่ละข้อ ขึ้นอยู่กับความเร็วในการตอบคำถาม(เวลาที่เหลืออยู่) และหากเวลาหมด ผู้เล่นจะได้ 0 คะแนนในเกมนั้นๆ
 • คะแนนจะถูกบันทึกเข้า Score Board เมื่อเล่นจบครบ 10 ข้อเท่านั้น โดยจะแสดงผลจากคะแนนที่ผู้เล่น เล่นได้สูงสุด
 • จำกัดการเล่นสูงสุด 3 ครั้ง/วัน/Account ระหว่างเวลา 00.00 น.-23.59 น. (ระบบจะทำการรีเซ็ต ในเวลา 23.59 น. ของทุกวัน)
 • ระบบจะทำการบันทึกคะแนนสูงสุดที่ได้รับรางวัลของแต่ละสัปดาห์ ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.59 น. โดยจะปิดระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อทำการประมวลผลคะแนน และ Reset Weekly Scoreboard ใหม่ โดยผู้เล่นสามารถเล่นต่อได้ในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 1.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นรอบการเล่นของสัปดาห์ถัดไป
 • ผู้เล่นจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 1 คะแนน เมื่อกดปุ่ม ท้าแข่งเพื่อน เพื่อ Tag และ Share ผลคะแนนของผู้เล่น โดยจำกัดจำนวนเพื่อน 20 คนต่อสัปดาห์ โดยจะได้รับคะแนนโบนัสต่อเมื่อเพื่อนกดลิงค์ที่แชร์ และเข้ามาเล่นจนจบเกม โดยการแชร์แต่ละครั้ง ผู้เล่นจะต้องตั้งค่า Share เป็น Public เท่านั้น
 • คะแนนสูงสุดของเกมคือ 100 คะแนน + คะแนนโบนัสสูงสุด 20 คะแนน โดยระบบจะนำคะแนนทั้ง 2 ส่วนมาประมวลผล เพื่อหาผู้โชคดีที่มีคะแนนสูงสุดที่จะได้รับของรางวัลของสัปดาห์นั้นๆ
กติกาการรับของรางวัล
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์ จะได้รับรางวัลของแต่ละสัปดาห์ โดยของรางวัลในแต่ละสัปดาห์จะแตกต่างกัน และคะแนนรองอันดับที่ 2 - 10 รับชุดหลอดไฟ Philips Eye Comfort 12w มูลค่า 595 บาท ผู้เล่นละ 1 ชุด
* ในกรณีที่มีผู้เล่นได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์นั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ระบบจะทำการ Random เพื่อสุ่มรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 1 ท่าน ที่จะได้รับของรางวัลประจำสัปดาห์ โดยระบบจะทำการ Random รายชื่อผู้โชคดี ในวันจันทร์ที่ 10, 17, 24 ก.ย. และ 1, 8, 15, 22, 29 ต.ค. 2018

ระบบจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าแฟนเพจ Philips Lighting Thailand https://www.facebook.com/ PhilipsLightingThailand ทุกวันจันทร์เวลา 13.00
เงื่อนไขการรับของรางวัล
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อ 1 คนเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากคะแนนที่สูงที่สุดเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 8 สัปดาห์ต่อเนื่อง
 2. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนหรือของรางวัล ทางฟิลิปส์ อายคอมฟอร์ท มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. หลังจากเห็นชื่อตนเองบนประกาศผลแล้วผู้ชนะต้องติดต่อกลับทางทีมงานโดยแจ้งเข้ามายืนยันตัวตนทาง Inbox ของเพจ https://www.facebook.com/ PhilipsLightingThailand เท่านั้น
 4. ผู้ชนะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
     ที่บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์เพชรบุรีตัดใหม่
     แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ, 10310
     โทร 02 614 3333
 5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 6. หากผู้ชนะไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
 7. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 8. ทาง บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท โดยคำตัดสินของคณะกรรมการของ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
เกมจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ (เล่นได้ 3 ครั้งต่อวัน)
 1. จับผิดภาพ จำนวน 3 จุด ให้เร็วที่สุด ภายในเวลา 20 วินาที
 2. หาสีที่แตกต่าง จำนวน 1 จุด ให้เร็วที่สุด ภายในเวลา 20 วินาที
 3. หาสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆ จำนวน 1 จุด ให้เร็วที่สุด ภายในเวลา 20 วินาที
 • เกม แบ่งออกเป็น 10 ข้อ โดยแต่ละข้อจะมีความยากขึ้น ตามลำดับ
 • แต่ละเกมมีเวลาเล่น เกมละ 20 วินาที
 • คะแนนที่ผู้เล่นได้แต่ละข้อ ขึ้นอยู่กับความเร็วในการตอบคำถาม(เวลาที่เหลืออยู่) และหากเวลาหมด ผู้เล่นจะได้ 0 คะแนนในเกมนั้นๆ
 • คะแนนจะถูกบันทึกเข้า Score Board เมื่อเล่นจบครบ 10 ข้อเท่านั้น โดยจะแสดงผลจากคะแนนที่ผู้เล่น เล่นได้สูงสุด
 • จำกัดการเล่นสูงสุด 3 ครั้ง/วัน/Account ระหว่างเวลา 00.00 น.-23.59 น. (ระบบจะทำการรีเซ็ต ในเวลา 23.59 น. ของทุกวัน)
 • ระบบจะทำการบันทึกคะแนนสูงสุดที่ได้รับรางวัลของแต่ละสัปดาห์ ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.59 น. โดยจะปิดระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อทำการประมวลผลคะแนน และ Reset Weekly Scoreboard ใหม่ โดยผู้เล่นสามารถเล่นต่อได้ในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 1.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นรอบการเล่นของสัปดาห์ถัดไป
 • ผู้เล่นจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 1 คะแนน เมื่อกดปุ่ม ท้าแข่งเพื่อน เพื่อ Tag และ Share ผลคะแนนของผู้เล่น โดยจำกัดจำนวนเพื่อน 20 คนต่อสัปดาห์ โดยจะได้รับคะแนนโบนัสต่อเมื่อเพื่อนกดลิงค์ที่แชร์ และเข้ามาเล่นจนจบเกม โดยการแชร์แต่ละครั้ง ผู้เล่นจะต้องตั้งค่า Share เป็น Public เท่านั้น
 • คะแนนสูงสุดของเกมคือ 100 คะแนน + คะแนนโบนัสสูงสุด 20 คะแนน โดยระบบจะนำคะแนนทั้ง 2 ส่วนมาประมวลผล เพื่อหาผู้โชคดีที่มีคะแนนสูงสุดที่จะได้รับของรางวัลของสัปดาห์นั้นๆ
กติกาการรับของรางวัล
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์ จะได้รับรางวัลของแต่ละสัปดาห์ โดยของรางวัลในแต่ละสัปดาห์จะแตกต่างกัน และคะแนนรองอันดับที่ 2 - 10 รับชุดหลอดไฟ Philips Eye Comfort 12w มูลค่า 595 บาท ผู้เล่นละ 1 ชุด
* ในกรณีที่มีผู้เล่นได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์นั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ระบบจะทำการ Random เพื่อสุ่มรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 1 ท่าน ที่จะได้รับของรางวัลประจำสัปดาห์ โดยระบบจะทำการ Random รายชื่อผู้โชคดี ในวันจันทร์ที่ 10, 17, 24 ก.ย. และ 1, 8, 15, 22, 29 ต.ค. 2018

ระบบจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าแฟนเพจ Philips Lighting Thailand https://www.facebook.com/ PhilipsLightingThailand ทุกวันจันทร์เวลา 13.00
เงื่อนไขการรับของรางวัล
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อ 1 คนเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากคะแนนที่สูงที่สุดเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 8 สัปดาห์ต่อเนื่อง
 2. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนหรือของรางวัล ทางฟิลิปส์ อายคอมฟอร์ท มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. หลังจากเห็นชื่อตนเองบนประกาศผลแล้วผู้ชนะต้องติดต่อกลับทางทีมงานโดยแจ้งเข้ามายืนยันตัวตนทาง Inbox ของเพจ https://www.facebook.com/ PhilipsLightingThailand เท่านั้น
 4. ผู้ชนะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
     ที่บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     1768 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์เพชรบุรีตัดใหม่
     แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ, 10310
     โทร 02 614 3333
 5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 6. หากผู้ชนะไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
 7. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 8. ทาง บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท โดยคำตัดสินของคณะกรรมการของ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด